67 – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 53
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

  • c)neanunţarea descoperirii oricărei peşteri;
  • i)circulaţia cu bicicletele în afara traseelor special desemnate şi semnalizate;
  • j)activităţile de turism ecvestru în afara traseelor special desemnate şi semnalizate;
  • l)accesul şi circulaţia vizitatorilor în extravilan, în habitate naturale, în afara traseelor turistice avizate şi semnalizate ca atare, pe suprafaţa ariilor naturale protejate;

Vezi toate contravențiile