De ce prevenire?

 • Legea prevenirii reprezintă un prim pas în normalizarea relației mediul de afaceri – autorități de control, bazată pe încredere, informare – educare, conformare colaborativă și emancipare a actului de control
 • Prevenire.gov.ro este un portal gestionat de MMACA, dedicat informării publice, care cuprinde drepturile și obligațiile persoanelor supuse activităților de control, precum și atribuțiile autorităților care constată contravențiile și aplică sancțiunile
 • Prevenire.gov.ro își propune să fie o platforma de informare, cu rol integrator al propunerilor de contravenții, construind mecanismul de funcționare al prevenirii

Formularea și transmiterea oricărui tip de feedback, în cadrul platformei prevenire.gov.ro, nu suspendă termenele-limită formale sau administrative prevăzute de legislația națională

Legea Prevenirii

 • A beneficiat de una dintre cele mai extinse campanii de consultare cu mediul de afaceri; peste 38 de întâlniri cu mediul de afaceri, domeniile de aplicare fiind extinse pe parcursul acestor consultări, existând discuții și dezbateri pe parcursul a mai bine de trei luni.
 • Cuprinde aproximativ 400 contravenții, reglementate prin 70 acte normative
 • Contravențiile incluse vizează sfera de responsabilitate a 11 ministere, precum și a unor instituții publice cu atribuții de reglementare și control ce se regăsesc în subordinea și coordonarea acestora
 • Rol: informare – educare, conformare colaborativă și emancipare a actului de control, sistem de prevenire a unor fapte care nu se refera la activități unde intenția de a încălca legea este evidentă și care nu prezintă un grad de pericol ridicat
 • Plan de remediere – anexă la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se stabilesc măsuri de remediere.
 • Termen de remediere – maximum 90 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare.

Cum funcționează prevenirea

La constatarea unei nereguli, de natură contravențională, organele de control nu mai aplică sancțiunea contravențională dacă este vorba de o primă abatere. Regula se aplică o singură dată, la trei ani pentru fiecare tip de contravenție inclusă în Legea Prevenirii nr. 270/2017.

Potrivit prevederilor din actul normativ, mecanismul de funcţionare al prevenirii este următorul:

 • organul de control încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și anexează un plan de remediere, care va cuprinde obligatoriu aspectele ce trebuiesc corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare contravenție;
 • termenul de remediere este de maximum 90 de zile calendaristice;
 • în termen de zece zile de la data expirării termenului de remediere stabilit, organul de control revine în vederea constatării îndeplinirii planului de remediere;
 • în cazul în care se constată că nu au fost respectate măsurile incluse în planul de remediere, în termenul stabilit, organul de control aplică sancțiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare.

Există și situații în care organul de control nu întocmește un plan de remediere și aplică doar sancțiunea avertismentului. Concret, sunt vizate următoarele cazuri:

 • atunci când abaterea constată este remediată în timpul controlului;
 • în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Totodată, este important să precizăm că orice entitate poatea beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenție, într-un termen de trei ani.

Domeniile de impact ale contravențiilor

 • Fiscalitate
 • Legislația muncii
 • Agricultură
 • Turism
 • Ape și păduri
 • Protecția mediului
 • Comunicații
 • Educație
 • Protecția consumatorului
 • Administrație locală
 • Afaceri interne

Rolul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA)

 • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat este integrator al propunerilor de contravenţii, asigură mecanismul de funcţionare al prevenirii, oferind totodată autorităţilor cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor accesul la platforma comună de popularizare a materialelor documentare și ghidurilor de bună practică din domeniile menționate anterior.
 • Prin crearea și gestionarea acestei platforme, MMACA îşi consolidează rolul de partener al antreprenorilor români și străini, oferindu-le cele mai bune soluții de dezvoltare a afacerilor în România.