16 – Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art.15, lit. c) – nerespectarea prevederilor art. 5 şi 12

=> În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi / sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 zile de la apariția modificărilor (încalcă art.5, al. 1).

=> În cazul încetării activităţii structurii de primire turistică operatorul economic proprietar şi / sau administrator al structurii de primire turistică în cauză are obligația să solicite autorității administraţiei publice responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare și să restituie certificatul de clasificare şi fișa/fișele anexe în original, prin poștă, cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la registratura autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului (încalcă art.5, al. 2).

-În situaţia în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de turism şi / sau a anexei la aceasta, operatorul economic va solicita autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licențe de turism, în termen de 30 de zile de la apariția modificărilor (încalcă art.12, al.1).

 => În cazul încetarii activităţii agenției de turism și/sau a sediilor secundare/reprezentanțelor acesteia,operatorul economic în cauza are obligația să solicite autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licenței de turism și/sau a anexelor la acasta și să restituie licența de turism și anexa/anexele în original, prin poștă, cu confirmare de primire sau prin depunerea acestora la registratura autorității administrației publice centrale responsabile in domeniul turismului (încalcă art.12, al. 2).

Art.15,lit. d) – încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) şi b)

=> Nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificării

Art.15,lit. p) – nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au eliberat licenţa de turism şi/sau anexa la aceasta

Art.15,lit. e) – nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi art. 13 alin. (2) lit. d)

=> Operatorul economic proprietar și / sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze în materialele de promovare, în oferte și pe propriile pagini de internet informații reale cu privire la denumirea și tipul structurii de primire turistice, categoría de clasificare sau servivciile prestate (încalcă art.6, al 2).

=>Operatorul economic care desfășoară activități specifice agențiilor de turism are obligația să prezinte informații reale în materialele de promovare, în oferte și pe propriile pagini de internet cu privire la serviciile și pachetele de servicii turistice oferite (încalcă art.13, al. 2,  lit.d).

Art.15,lit. n) – nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4)

=> Agențiile de turism au obligația de a presta servicii turistice conform tipului de activitate înscrisă în licența de turism, respectiv touroperatoare sau detailistă (încalcă art.13, al. 4).

Art.15,lit. q) – nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 13 alin. (2) lit. a)-c)

=> Operatorul economic proprietar și / sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să afișeze la recepție sau în holul structurilor de primire turistice care un dispun de recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de serviré a mesei certificatul de clasificare, în copie, numărul de telefon al autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiști (încalcă art.6, al.1).

=>Certificatul de clasificare și anexa/anéxele la certificatul de clasificare se păstrează în permanență în original în structura de primire turistică în cauză (încalcă art.6, al. 3).

=>Operatorii economici care desfășoară activități specifice agențiilor de turism au următoarele obligații, conform art.13, al. 2):

  • a) să afișeze în incinta agenției de turism și a reprezentanțelor / sediilor secundare ale acesteia copia licenței de turism și / sau a anexei la aceasta, precum și numărul de telefon al autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.
  • b) să înscrie numărul licenței de turism și al poliței de asigurare pe documéntele emise, materialele de promovare și pe propriile pagini de internet.
  • c) să păstreze în permanență în sediul agenției de turism și al reprezentanțelor / sediilor secundare ale acesteia originalul licenței de turism și / sau al anexei la aceasta.

Vezi toate contravențiile