37 – Hotărârea Guvernului nr. 1336/2002 privind instituirea Sistemului naţional de gradare a seminţelor de consum, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, cu completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 26.

Constituie contravenții următoarele fapte:

  • a) efectuarea gradării de către alte persoane decât gradatorii autorizaţi prin licenţa de gradator;
  • b) neefectuarea gradării la punctele de recepţie a seminţelor de consum, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e);
  • c) nevirarea lunară către Comisie a sumei fixate aprobate, din tariful de gradare;
  • d) neafişarea, potrivit art. 16 alin. (4) şi, respectiv, art. 18 alin. (3), a tarifului de gradare, a tarifului pentru serviciile prestate în cadrul activităţii de gradare, a sumei fixe pentru asigurarea funcţionării SNGSC, precum şi a planurilor de gradare prevăzute în Manualul de gradare a seminţelor de consum;
  • e) nerespectarea obligaţiei de a transmite lunar Comisiei date despre cantităţile de seminţe de consum recepţionate, potrivit formularului-tip;
  • f) efectuarea activităţii de gradare la punctele de recepţie, cu nerespectarea prevederilor Manualului de gradare a seminţelor de consum;
  • g) neînregistrarea de către gradatori a rezultatelor gradării pe formularul-tip;
  • h) neeliberarea formularului de gradare de către gradatori la fiecare punct de recepţie a seminţelor de consum şi neînmânarea unui exemplar al acestuia, după completare, proprietarului seminţelor de consum sau reprezentantului legal al acestuia.

 

Vezi toate contravențiile