17 – Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la accesul, evidenţa și protecţia turiştilor în stucturi de primire turistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 3 alin. (1) – Săvârşirea următoarelor fapte constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:

  a) refuzul cazării turiştilor în cazul în care există locuri de cazare disponibile;

 b) neasigurarea ordinii, liniştii publice şi a bunelor moravuri în structurile de primire turistice;

 c) neasigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor acestora în structurile de primire turistice;

 d) nerespectarea obligaţiei privind întocmirea fişei de anunţare a sosirii şi plecării şi completarea cărţii de imobil, după caz;

 e) transmiterea de către personalul structurilor de primire turistice a unor informaţii cu privire la sejurul turiştilor, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt solicitate de ofiţerii sau subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;  f) cazarea minorilor sub 14 ani care sunt neînsoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali, cu excepţia celor aflaţi în drumeţie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi;

 g) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a vizitării unui turist fără a avea acordul acestuia;

  h) permiterea de către personalul structurilor de primire turistice a rămânerii peste noapte a unui vizitator al turistului fără ca pentru acesta să fie întocmită fişa de anunţare a sosirii şi plecării sau fără a se completa cartea de imobil, după caz;

  i) neinformarea de către personalul structurilor de primire turistice a organelor de poliţie cu privire la apariţia unor persoane care au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.;

  j) efectuarea unor controale în spaţiile de cazare a turiştilor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

  k) angajarea de către deţinătorii sau administratorii spaţiilor de cazare a unor persoane neinstruite.

Vezi toate contravențiile