19 – Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 10
Constituie contravenţii următoarele fapte:

  •  a) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de agrement nautic în afară zonelor legal aprobate;
  •  f) nerespectarea uneia sau a mai multor reguli de desfăşurare a activităţilor de agrement nautic stabilite prin ordinul prevăzut la art. 8;

Art. 8
Criteriile privind amenajarea, echiparea şi dotarea zonelor de agrement nautic, precum şi regulile privind desfăşurarea activităţii în acestea se aproba prin ordin al ministrului turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  • g) depăşirea limitelor perimetrului zonei de agrement nautic;
    h) accesul inotatorilor în perimetrul destinat navigaţiei ambarcatiunilor de agrement nautic;

Vezi toate contravențiile