18 – Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001, cu modificările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art.4 –  Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte:

   a) desfăşurarea de activităţi de agrement în staţiuni turistice fără autorizaţie de funcţionare;

  b) nerespectarea condiţiilor în baza cărora s-au eliberat avizul Ministerului Turismului şi autorizaţia de funcţionare

Vezi toate contravențiile