58 – Hotărârea nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală IML 8-01 Preambalarea unor produse în funcție de masă sau volum

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 8
Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

  • d) nerespectarea prevederilor art. 4, cu avertisment şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate neconforme, până la eliminarea neconformităţii. În cazul în care neconformităţile persistă, se aplică amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;

Vezi toate contravențiile