56 – Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 9 septembrie 2008, cu modificările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 12
Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, art. 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

Vezi toate contravențiile