Instituții cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
A. Structuri care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale în a căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare
B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

MINISTERUL TURISMULUI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII