64 – Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată în MONITORUL OFICIAL al României, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 30 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată:

  • b) atribuirea de către autoritatea administraţiei publice locale/asociaţia de dezvoltare intercomunitară a contractelor de delegare a gestiunii pentru activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3), fără respectarea procedurilor legale în vigoare specifice fiecărui tip de contract;
  • c) încheierea de către primar a contractelor de delegare a gestiunii pentru una dintre activităţile de salubrizare a localităţilor prevăzute la art. 2 alin. (3) cu un operator care nu deţine licenţă;

Vezi toate contravențiile