29 – Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 65
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

  • b) încălcarea prevederilor legale prin înfiinţarea de plantaţii mai mari de 0,1 ha sau extinderea peste această limită a celor existente, cu soiuri/clone neadmise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole;
   c) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2) lit. c) prin plantarea în arealele viticole sau în extravilanul localităţilor situate în afara arealelor viticole cu unul dintre soiurile de hibrizi direct producători interzişi;
   e) nerespectarea prevederilor legale privind bunele condiţii agricole şi de mediu existente pe suprafeţele pe care le deţin, prevăzute la art. 12;
   f) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (4) privind comunicarea de către proprietarul parcelei sau către împuternicitul acestuia a modificării datelor unei parcele viticole;
   g) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) privind întocmirea dosarului exploataţiei viticole şi actualizarea datelor din dosar;
  • n) încălcarea prevederilor privind nerespectarea condiţiilor de comercializare a vinului vrac, stabilite prin ordin al Autorităţii;
  • p) încălcarea prevederilor art. 27 privind expunerea spre comercializare ori comercializarea vinurilor;
  • s) încălcarea prevederilor privind omisiunea sau înscrierea de date incomplete sau eronate, precum şi nedepunerea în termenul prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie;
   ş) încălcarea prevederilor art. 29 şi 30 privind întocmirea şi depunerea de către producătorii şi comercianţii de struguri, vinuri şi alte produse vitivinicole, în vrac, a evidenţelor acestora şi înscrierea în S.I.N.V.V.;
  • ţ) încălcarea prevederilor privind omisiunea înscrierii sau înscrierea de date inexacte în registrele de evidenţă a produselor vitivinicole;
  • aa) încălcarea prevederilor privind comercializarea unui produs sub o menţiune tradiţională pe care nu este îndreptăţit să o poarte;

Vezi toate contravențiile