24 – Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 13
Urmãtoarele fapte constituie contravenţii:

  • a) efectuarea livrãrii de lapte crud între producãtor şi prim-cumpãrãtorul de lapte fãrã încheierea contractului în forma scrisã, aşa cum este prevãzut în prezenta lege;
  • b) refuzul prim-cumpãrãtorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuãrii controlului;
  • c) refuzul nejustificat al producãtorilor de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuãrii controlului;
  • f) netransmiterea de cãtre prim-cumpãrãtorii de lapte crud autoritãţii competente a informaţiilor referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livratã în cursul fiecãrei luni.

Vezi toate contravențiile