32 – Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 16
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

  • a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 şi art. 13, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

Vezi toate contravențiile