05 – Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006

Explicit – articolul de lege / explicație

Art.9 lit.b) – … nerespectarea obligaţiei angajatorului de a iniţia consultări potrivit art. 5 alin. (3)

Art. 5 alin. (3) – Consultarea are loc:

  • a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor sa examineze problema în mod adecvat şi sa elaboreze un punct de vedere;
  • b) la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi a reprezentanţilor angajaţilor, în funcţie de subiectul discutat;
  • c) pe baza informaţiilor furnizate de angajator, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. e) şi a punctului de vedere pe care reprezentanţii angajaţilor au dreptul sa îl formuleze;
  • d) astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să se intalneasca cu angajatorul şi să obţină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula;
  • e) în vederea negocierii unui acord privind deciziile care se încadrează în obligaţiile angajatorului, prevăzute la alin. (1) lit. c).

Art.9 lit.c) – … transmiterea cu rea-credinţa de informaţii incorecte sau incomplete, în condiţiile art. 5 alin. (2), de natura a nu permite reprezentanţilor angajaţilor formularea unui punct de vedere adecvat pentru pregătirea unor consultări ulterioare ”

Art. 5 alin. (2) – Informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor sa examineze problema în mod adecvat şi sa pregătească, dacă este cazul, consultarea.”

Vezi toate contravențiile