13 – Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1227 din 20 decembrie 2004

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 31 – Constituie contravenţie fapta notarului public care:

  • c) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 8 alin. (1)
  • d) omite să efectueze notificarea prevăzută la art. 9 alin. (2)

Art. 8 alin. (1)– Notarii publici sunt obligaţi să notifice, în prealabil, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu orice modificare a sistemului informatic omologat

Art. 9 alin. (2) – Notarul public are obligaţia să notifice autorităţii de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, în termen de 24 de ore, orice modificare survenită în legătură cu datele de identificare. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu are obligaţia să verifice noile date de identificare şi, în cazul în care acestea respectă legislaţia în vigoare, să actualizeze în cel mult 48 de ore autorizaţia deţinută de biroul notarial

Vezi toate contravențiile