02 – Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art.217 alin.1 lit. c) – nedepunerea spre publicare de către părţile semnatare a contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unităţi sau sector de activitate. Responsabilitatea revine solidar părţilor

Vezi toate contravențiile