03 – Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006

Explicit – articolul de lege / explicație

Art.13 alin. 1 – Nerespectarea de către cedent sau cesionar a obligaţiilor prevăzute în prezenta lege.

Vezi toate contravențiile