33 – Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 17 apr. 2008, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 29
 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

  • a) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafeţe mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de arbuşti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizaţie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 13;
  • b) nerespectarea prevederilor art. 23 privind obligativitatea consemnării în documentele fiscale şi/sau în avizele de expediţie emise de producător ori comerciant a calităţii şi conformităţii cu standardele de comercializare, reglementate în legislaţia comunitară, în cazul comercializării fructelor proaspete destinate consumului uman, precum şi a destinaţiei industriale, în cazul celor destinate prelucrării industriale;
  • c) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind analiza conţinutului de reziduuri, contaminanţi şi alte substanţe, precum şi a celor privind evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate;
  • d) nerespectarea prevederilor art. 25 privind folosirea neautorizată a denumirii de origine geografică sau de produs tradiţional.

 

Vezi toate contravențiile