Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, înființat în baza Hotărârii de Guvern nr. 23/2017, cu modificările și completările ulterioare, este instituția de specialitate a Guvernului României responsabilă de crearea unui cadru legislativ, care să impulsioneze inițiativa operatorilor economici şi să îmbunătățească activitatea de dezvoltare și consolidare a companiilor românești.

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT (MMACA) pune în aplicare prevederile Programului de Guvernare 2018-2020 în domeniile antreprenoriatului, întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor), mediului de afaceri, comerţului exterior şi investiţiilor străine, prin care se urmărește realizarea unei creşteri economice sustenabile în România. 

ACTIVITATEA MMACA

Activitatea MMACA se bazează  în implementarea măsurilor care îi revin în responsabilitate din aplicarea Programului de Guvernare pe consultarea permanentă a reprezentanților mediului de afaceri și mediului academic, a partenerilor de dialog social, a  patronatelor și asociațiilor patronale, cȃt și a altor actori implicați în economia romȃnească în ceea ce privește necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ.

În acest sens a fost inițiată și aprobată în anul 2017 Legea Prevenirii nr. 270/2017. Demersul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a avut drept scop reglementarea unor instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenții,  normalizarea actului de control în activitatea economică din România şi echilibrarea relației dintre contribuabil și instituțiile cu atribuții de control, un efect îndelung așteptat de către mediul de afaceri din România.


Astfel, în rolul său de integrator al propunerilor de contravenţii, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat asigură mecanismul de funcţionare a prevenirii, oferind totodată autorităţilor cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor această platforma comună de popularizare a materialelor documentare și ghidurilor de bună practică din domeniile gestionate.


Prin crearea și gestionarea prezentei platforme, MMACA îşi consolidează rolul de partener al antreprenorilor români și străini, oferindu-le cele mai bune soluții de dezvoltare a afacerilor în România.