38 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 21
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

  • a) neîndeplinirea de către depozitarul licenţiat a condiţiilor tehnice existente la data acordării licenţei, prevăzute în anexa nr. 2;
  • b) nerespectarea de către depozitarul licenţiat a prevederilor art. 15 din lege referitoare la contractele de asigurare împotriva factorilor naturali şi de risc pentru depozitul licenţiat şi pentru seminţele de consum depozitate, aferente certificatelor de depozit eliberate;
  • c) nerespectarea de către depozitarul licenţiat a condiţiilor financiare care au stat la baza acordării licenţei, prevăzute în anexa nr. 3;
  • d) nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 11 alin. (4), referitoare la interzicerea comercializării seminţelor de consum depozitate, pentru care au fost emise certificate de depozit, fără acordul scris al deţinătorului legal al acestor certificate;
  • e) nerespectarea art. 31 din lege prin neremiterea de către depozitarul licenţiat deţinătorului legal al certificatelor de depozit a seminţelor de consum în aceeaşi cantitate şi calitate cu cele specificate în certificatul de depozit;
  • f) nerespectarea de către depozitar a prevederilor art. 14 alin. (3) din lege, referitoare la neafişarea de către depozitarul licenţiat a tarifului de depozitare practicat, la loc vizibil, în spaţiile destinate relaţiilor cu publicul;
  • g) nerespectarea prevederilor art. 17 din lege, cu privire la refuzul nejustificat al depozitarului licenţiat de a accepta seminţele de consum până la capacitatea prevăzută în licenţă;

Vezi toate contravențiile