09 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 9 alin. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte:

 a) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (7);

  b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (11);

  c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) de către unitatea deţinătoare;

  d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informaţiilor solicitate potrivit art. 3 alin. (8) şi (9);

  e) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1);

  f) încălcarea interdicţiei de înstrăinare prevăzute la art. 7 alin. (1).

Vezi toate contravențiile