36 – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 14
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

  • a) funcţionarea capacităţilor de depozitare fără autorizaţie de depozit, cu amendă de la 7.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
  • b) neîndeplinirea condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei de depozit, cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON) şi, după caz, cu suspendarea autorizaţiei de depozit pe perioada necesară remedierii deficienţelor sau anularea acesteia;
  • c) achiziţionarea cerealelor de către operatorii economici, din spaţii de depozitare care nu deţin autorizaţie de depozit, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
  • d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3), cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 4.000 lei (RON).

Vezi toate contravențiile