28 – Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 18
Se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 35.000.000 lei obstructionarea organelor de carantina fitosanitara în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor fitosanitare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele, centrele de expediere sau oricare altă persoană implicata în producerea sau circulaţia plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte.

Art. 19
Se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nefurnizarea informaţiilor solicitate, în scris, de către organele de carantina fitosanitara în termenul stabilit de acestea.

Art. 20
Se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul de a permite accesul inspectorilor fitosanitari în locurile prevăzute la art. 8 lit. a).

Vezi toate contravențiile