31 – Ordonanța Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 30/2015

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. II

(2) Următoarele fapte săvârşite de organismele de inspecţie şi certificare constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:

  • b) nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. c) şi d), cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei.

Vezi toate contravențiile