10 – Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art 68 Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe privind:

  a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;

 b) desfăşurarea oricăror activităţi de distribuţie, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fără certificat de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei;

  c) exploatarea, inclusiv prin comercializare şi/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiţii decât cele prevăzute în certificatul de clasificare;

  d) exploatarea sălilor şi/sau grădinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei;

Vezi toate contravențiile