26 – Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare

Explicit – articolul de lege / explicație

Art. 31
Constituie contravenţii la normele privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

Pct.1. cu amendă de la 100 de lei la 2.000 de lei:

a) nerespectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor de terenuri agricole pentru menţinerea culturilor agricole într-o stare fitosanitară corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fără respectarea instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor şi condiţiile de efectuare a tratamentelor;

Pct.4. cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:

  • c) depozitarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi a materialului semincer tratat în spaţii neautorizate sau cu nerespectarea condiţiilor de depozitare;
  • d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protecţie a plantelor de către fabricanţi, importatori, comercianţi şi distribuitori;
  • e) crearea de stocuri de produse de protecţie a plantelor peste nevoile de utilizare;

Vezi toate contravențiile